Motivering

Journalistiek heeft de laatste paar decennia een aantal grote veranderingen ondergaan. De snelheid van deze veranderingen wordt steeds hoger waardoor de manier waarop het beroep wordt uitgeoefend onherkenbaar veranderd wordt. Digitale technologie en moderne marketing veranderen de journalistiek net zo sterk als dat de telegraaf en televisie toentertijd deden. De journalisten van vandaag werken in een steeds meer ingewikkeld wordende omgeving waar de vaardigheid nodig is om te kunnen werken met verschillende manieren om werk te produceren gebruikmakende van meerdere communicatietechnologieën.

In deze omgeving van snel veranderende technologie, verandert de journalistiek ook in een snel tempo. Alle mogelijkheden van de nieuwe media en sociale netwerken hebben de dagelijkse communicatie enorm veranderd. Traditionele media en de innovatieve mogelijkheden van de nieuwe media overlappen elkaar. Journalisten moeten meegaan met deze veranderingen en nieuwe vaardigheden leren om te kunnen deelnemen aan de digitale wereld.

Het is daarom niet alleen belangrijk dat jonge journalisten nieuwe vaardigheden leren, maar juist ook de journalisten die minstens 15 jaar geleden zijn begonnen voordat de digitale revolutie begon. Er is een vraag om voorbij de grenzen van traditionale journalistiek te gaan en om een basisopleiding te bieden voor meerdere technologische platforms. Maar het beroepsonderwijs voor journalistiek verschilt erg in Europa en is in vele landen beperkt.

Wat is Media Hackers?

Als antwoord op het hierboven genoemde veranderende medialandschap, is Media Hackers een initiatief ontwikkeld om de digitale media vaardigheden van journalisten te verbeteren die werkzaam zijn in alle mediasectoren door ze te voorzien van gespecialiseerde opleidingen in Cyprus, Duitsland, Griekenland en Roemenië.

Media Hackers voorziet van innovatief studiemateriaal, nieuwe mogelijkheden en opleidingsmethodes die speciaal ontworpen zijn voor wat journalisten nodig hebben. Dit wordt gedaan door concreet resultaat (het geteste trainingsmateriaal en programma) maar ook door niet direct aantoonbaar resulaat (verbeterde inzetbaarheid in de mediabranche en professionele ontwikkeling). Alle resultaten zullen hier gepubliceerd worden.

Het Media Hackers project biedt toegevoegde waarde waar niet alleen reeds werkzame journalisten in de deelnemende landen van kunnen profiteren als ze de basisvaardigheden missen. Maar ook media, journalistenverenigingen en journalistenunies omdat het hun leden nieuwe, flexibele en ontbrekende trainingsmogelijkheden biedt dat hun professionele evolutie zou kunnen stimuleren.

Doelen

Het hoofddoel van Media Hackers is om een flexibele en basisopleiding te bieden voor journalisten zodat ze better om kunnen gaan met de nieuwe technologieën.

    Andere doelstellingen van het project zijn:
  • De huidige vaardigheden en opleidingsbehoeften identificeren alsook de huidige situatie waarin de docenten zich verkeren.
  • Trainingsmateriaal, nieuwe mogelijkheden en geteste trainingsmethodes van hoog niveau aanbieden die speciaal zijn ontworpen voor de benodigdheden van journalisten.
  • Duurzaamheid en uitbreiding bevorderen door een volledig trainingsprogramma samen te stellen (zowel klassikaal als online) voor journalisten.
  • De inzetbaarheid van journalisten te vergroten door ze nieuwe en innovatieve manieren van mediatraining aan te bieden.
  • Wie wij zijn?

    Het consortium is speciaal opgezet met het project als doel en het omvat acht (8) ervaren partners die de journalist, media educatie, docenten in het beroepsonderwijs alsook de adviessectoren vertegenwoordigen. De partners zijn gevestigd in zes EU lidstaten (België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Nederland en Roemenië). Door hun gezamenlijke expertise, zal elk lid van het consortium zijn best doen om voor de voortzetting, duurzaamheid en de uitbreiding van het Media Hackers initiatief te zorgen. Klik hier en ontmoet de partners.

IKY EU programme logo

This project has been funded with support from the European Commission within the framework of the Lifelong Learning Programme of the Education and Culture Directorate General. This website reflects only the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.