Σκεπτικο

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η δημοσιογραφία υφίσταται διάφορες σημαντικές αλλαγές, η ταχύτητα των οποίων αυξάνεται συνεχώς επιφέροντας μια άνευ προηγουμένου μεταβολή στην άσκηση του επαγγέλματος. Η ψηφιακή τεχνολογία και το σύγχρονο μάρκετινγκ αλλάζουν το τοπίο της δημοσιογραφίας τόσο ριζικά όσο κάποτε ο τηλέγραφος και η τηλεόραση. Σήμερα, οι δημοσιογράφοι ενεργούν σε ενημερωτικό περιβάλλον ολοένα πιο σύνθετο, που απαιτεί από αυτούς να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλαπλές πλατφόρμες παραγωγής και τεχνολογικά εργαλεία επικοινωνίας.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, τα εργαλεία των νέων μέσων ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει σημαντικά τον καθημερινό τρόπο επικοινωνίας. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δίνουν την θέση τους στις καινοτόμες δυνατότητες των νέων μέσων. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου επαγγέλματος. Θα πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των δημοσιογράφων είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, αλλά κυρίως για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από την ψηφιακή επανάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να ξεπεραστούν τα όρια της παραδοσιακής δημοσιογραφίας και να δημιουργηθούν προγράμματα βασικής τεχνικής κατάρτισης σε πολλαπλές τεχνολογικές πλατφόρμες. Ωστόσο, η κατάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, και σε πολλές περιπτώσεις είναι περιορισμένη.

 

Τι ειναι το Media Hackers;

Ανταποκρινόμενο στο δυναμικό πεδίο των ΜΜΕ που περιγράφηκε, το έργο Media Hackers είναι μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε με σκοπό να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσιογράφων που εργάζονται σε όλους τους τομείς της Ενημέρωσης στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Ρουμανία, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης στα Νέα Μέσα.

Το Media Hackers παρέχει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, νέες δυνατότητες και δοκιμασμένες μεθοδολογίες κατάρτισης, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δημοσιογράφων, αξιοποιώντας τόσο εργαλεία εφαρμοσμένα (δοκιμασμένο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα) όσο και θεωρητικά (ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης στον τομέα των νέων μέσων και επαγγελματική εξέλιξη). Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιεύονται εδώ.

Η προστιθέμενη αξία του Media Hackers δεν αφορά μόνο εν ενεργεία δημοσιογράφους στις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίοι δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες και δεν κατανοούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αφορά και τα Μέσα Ενημέρωσης και τις δημοσιογραφικές οργανώσεις, προσφέροντας στα μέλη τους νέες και ευέλικτες δυνατότητες κατάρτισης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, το πρόγραμμα ωφελεί τους εκπαιδευτές και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των νέων μέσων, παρέχοντάς τους ένα επιπλέον εργαλείο για την εκπαιδευτική μεθοδολογία τους.

 

Σκοποι & Στοχοι

Ο κύριος στόχος του Media Hackers είναι να αναπτύξει ένα ευέλικτο πρόγραμμα  βασικής εκπαίδευσης για  δημοσιογράφους, ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις νέες τεχνολογίες.

Οι αλληλένδετοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να προσδιορίσει τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις  ανάγκες κατάρτισης των δημοσιογράφων, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων
  • Να προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό υψηλού επιπέδου, νέες δυνατότητες και δοκιμασμένες μεθοδολογίες κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δημοσιογράφων
  • Να ενθαρρύνει την παραμονή στο επάγγελμα και την πλήρη εργασιακή αξιοποίηση μέσω της παραγωγής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης (δια ζώσης και διαδικτυακά) των δημοσιογράφων
  • Να αυξήσει την απασχολησιμότητα των δημοσιογράφων, προσφέροντας νέους και καινοτόμους τρόπους κατάρτισης στα μέσα ενημέρωσης.

 

Ποιοι ειμαστε;

Η κοινοπραξία έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό του έργου και περιλαμβάνει οκτώ έμπειρους εταίρους που εκπροσωπούν τους χώρους της δημοσιογραφίας, της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία και Ρουμανία). Αξιοποιώντας από κοινού την εξειδίκευσή τους, τα μέλη της κοινοπραξίας θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση, την βιωσιμότητα και την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας Media Hackers. Κάντε κλικ εδώ για να γνωρίσετε τους εταίρους.

IKY EU programme logo

This project has been funded with support from the European Commission within the framework of the Lifelong Learning Programme of the Education and Culture Directorate General. This website reflects only the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.